Rozbudowa kompostowni odpadów wraz z wykonaniem prac i infrastruktury towarzyszącej na terenie instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork

EKO REGION z siedzibą w Bełchatowie

TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2020 – kwiecień 2021

Zwiększenie strumienia przetwarzanych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie do wartości 54 000 Mg/rok frakcji biodegradowalnej poprzez rozbudowę i budowę nowych reaktorów. W ramach realizacji wykonany zespół przenośników z hali sortowni do transportu odpadów na instalację, dostarczono biofiltry pionowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

IMG_1862