Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, gm. Osieczna

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie

TERMIN REALIZACJI: lipiec 2021 – marzec 2023

Zaprojektowanie i budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów w ilości 12 szt. o wydajności 40 tys Mg/rok w tym dla odpadów zielonych i biodegradowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyciągiem powietrza na płuczkę wodną wraz z  biofiltrami poziomymi. W ramach prac wykonano również zadaszony łącznik pomiędzy reaktorami oraz betonowy plac dojrzewania. Instalacja pozwala na przetwarzanie w ramach procesu kompostowania, stabilizacji tlenowej oraz biosuszenia.

IMG_5868