Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii, gm. Osieczna

Projekt: Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów
Klient: Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o .o. w Lesznie
Rozpoczęcie projektu: lipiec 2021
Zakończenie projektu: marzec 2023
Wartość projektu: ponad 22 mln

Zaprojektowanie i budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych w systemie zamkniętych reaktorów w ilości 12 szt. o wydajności 40 tys Mg/rok w tym dla odpadów zielonych i biodegradowalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyciągiem powietrza na płuczkę wodną wraz z  biofiltrami poziomymi. W ramach prac wykonano również zadaszony łącznik pomiędzy reaktorami oraz betonowy plac dojrzewania. Instalacja pozwala na przetwarzanie w ramach procesu kompostowania, stabilizacji tlenowej oraz biosuszenia.