Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

Projekt: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa
Klient: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Data realizacji: listopad 2021 – lipiec 2023
Wartość projektu: ponad 52 mln

 

Zaprojektowanie i budowa zakładu przetwarzania odpadów w ramach których wchodzi rozbudowa sortowni min. o nową halę przyjęcia odpadów oraz zwiększenie przepustowości istniejącej instalacji poprzez rozbudowę układu przenośników oraz urządzeń, budowę żelbetowych reaktorów do kompostowania (odpadów zielonych oraz biodegradowalnych) w ilości 6 szt. o wydajności 13 000 Mg/rok  z placem dojrzewania oraz wyciągiem powietrza na płuczkę wraz z  biofiltrem, budowę  segmentów  boksów magazynowych wraz z niezbędna infrastrukturą, budowę nowego punktu PSZOK, przebudowę istniejącego zaplecza socjalno-administracyjnego wraz z dobudową nowej infrastruktury.