Rozbudowa podczyszczalni ścieków w Tychach

Projekt: Rozbudowa podczyszczalni ścieków w Tychach
Klient: MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.
Termin realizacji: marzec 2017 – sierpień 2018

Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne oraz dostawa urządzeń i sprzętu, które umożliwiły budowę podczyszczalni ścieków Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.  Podczyszczalnia umożliwia jednoczesny zrzut ścieków technologicznych pochodzących z trzech źródeł, tj. fermentacji, kompostowania i składowiska do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja oczyszcza ścieki do parametrów na poziomie:

ChZT < 1250 mg 02/l,

BZT5 < 625 02/l.

Takie współczynniki to gwarancja mniejszych kosztów eksploatacji składowiska.