Bierkowo

🎉 🗣 Wspaniałe wieści płyną z Bierkowa! W dniu 08.02.2024 r., przy udziale Prezydenta Słupska, pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy, która zapoczątkuje nową erę w przetwarzaniu odpadów komunalnych. Inwestycja, o nazwie „Budowa Instalacji do Fermentacji Odpadów Ulegających Biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”, z pewnością wniesie istotny wkład w zrównoważony rozwój regionu.

❗🤝 Umowę na tę innowacyjną inwestycję, podpisało konsorcjum firm MTM Budownictwo i MTM Ekotechnika. Prezes spółki MTM Budownictwo, Pan Michał Zydroń, reprezentując wykonawcę, oraz Pani Elżbieta Rokita, Prezes Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku, jako przedstawiciel inwestora, złożyli podpisy pod dokumentem, który zapoczątkuje projekt o wartości 8️⃣ 2️⃣ mln złotych 💵 .

🔚 Planowana data zakończenia inwestycji to luty 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 6️⃣ roku. Bierków wkrótce stanie się miejscem, gdzie powstanie nowoczesna instalacja fermentacji o imponującej wydajności 15 tys. Mg/rok oraz kompleks kompostowania, przetwarzający selektywnie zebrane odpady biodegradowalne na biogaz. Ten z kolei posłuży do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, a także wysokojakościowego kompostu i nawozu.
Infrastruktura inwestycji obejmie halę przyjęcia odpadów, linię przygotowania wsadu, instalację fermentacji perkolacyjnej, intensywnego tlenowego przetwarzania, ekstensywnego tlenowego przetwarzania, węzeł doczyszczania, magazynowanie i konfekcjonowanie kompostu, a także węzeł uzdatniania i wykorzystania biogazu z kogeneracją o mocy 2×250 kW.

📢 Celem tej ambitnej inwestycji jest zwiększenie odzysku, zwłaszcza poprzez recykling organicznych odpadów komunalnych, oraz redukcja ilości bioodpadów kierowanych na składowisko.

⬆ ♻ Projektem wpisującym się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie odpady biodegradowalne stają się surowcem do produkcji, Bierków zdaje się być liderem w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój. Niech ta inwestycja stanie się inspiracją dla innych społeczności, pragnących podejmować kroki w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. 🌱🌍

Slide 2
Slide 3
Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow